Manglende erstatning af udtjente medico-udstyr kan i værste fald betyde udskudte behandlinger for patienterne og ekstra arbejdstid for personalet.

Hospitalernes medico-udstyr bliver jævnligt ramt af nedbrud trods vedligeholdelse, og nedbrud kan i værste fald betyde udskudte operationer og ekstra arbejdstid. Derfor går Danske Regioner til forhandlingerne om en økonomiaftale for 2025 med en klar opfordring til regeringen om en langsigtet plan, der tager højde for udskiftning af medico-udstyr. Det fortæller formand Anders Kühnau:

– Velfungerende og tidssvarende medico-udstyr er en forudsætning for at give vores patienter den bedst mulige behandling. Det er uholdbart med fx scannere, strålekanoner eller andet udstyr, der lider af nedbrud. Vi har gennem flere år peget på behovet for at sikre den nødvendige økonomi til nyt udstyr, og nu er efterslæbet så stort, at udfordringerne ikke kan udskydes, siger han og tilføjer:

– Vi foreslår regeringen, at der bliver lagt en langsigtet plan for, hvordan medico-udstyr løbende bliver udskiftet, når det er udtjent. Hospitalerne har fuldt fokus på at vedligeholde det, men jo ældre det bliver, des større er risikoen for nedbrud. Og det er ikke sådan, at hospitalerne har ekstra udstyr, for avanceret medico-udstyr er ofte så dyrt, at hvert hospital ofte kun råder over ét eksemplar.

Sundhedsfond til nødvendige investeringer

Nedbrud af medico-udstyr kan ramme de planlagte operationer, når fx scannere eller sengelejer går i stykker efter mange års brug. Manglende erstatning af udtjente apparater til bl.a. ultralyd eller anæstesi, risikerer også at forsinke patienternes vej til operationer. Når medico-udstyr ikke bliver udskiftet, selv om det har overskredet den forventede brugstid, går patienter og personale glip af flere fordele. Fx lavere dosering af røntgenstråler og hurtigere diagnostik, der sparer arbejdstid på hospitalerne.

Danske Regioner fremhæver, at efterslæbet på investeringer i medico-udstyr er så stort, at det ikke kan løses med planlægning fra år til år i form af fastlåste anlægsrammer. I stedet er der brug for, at regionerne og staten opnår en fælles forståelse og sammen lægger en langsigtet plan, der kan bygge på den sundhedsfond, som regeringen har lovet i forbindelse med sin tiltræden.

I regeringsgrundlaget står der, at formålet med en sundhedsfond er at styrke vedligeholdelse og modernisering af sygehuse samt teknologi og digitalisering, som reducerer arbejdskraftsudfordringen og sikrer danskerne nem og lige adgang til forebyggelse og sygdomsbehandling.