En analyse fortaget af Norstat for De Samvirkende Købmænd (DSK) viser, at grænsehandlen fører til et højere forbrug af usunde varer.

Grænsehandlen medfører ofte, at danskerne køber store mængder for at det kan betale sig at køre over grænsen. Det resulterer i en øget lagerføring af nydelsesmidler hjemme. Næsten halvdelen af danskerne peger på, at deres forbrug af alkohol, sodavand og slik stiger på grund af grænsehandlen. Dette gælder især for de unge, hvor tre ud af fire i aldersgruppen 18-29 år indikerer, at deres forbrug øges.

Undersøgelsen fra Norstat viser, at cirka halvdelen af danskerne (18+) erkender, at grænsehandlen får dem til at købe og forbruge mere slik og alkohol, end de ellers ville have gjort. Særligt de unge er påvirkede. Hele 75 procent af de 18-29-årige angiver, at deres forbrug stiger som følge af grænsehandel. For de +50-årige, oplever godt halvdelen oplever samme effekt.

Usunde varer dominerer indkøbskurvene

Analysen fra Norstat viser, at grænsehandlen primært bruges til indkøb af nydelsesmidler som slik, chokolade, sodavand, øl, spiritus og tobak. Hele 41 % af de voksne danskere, der grænsehandlede, købte øl, 33 % købte vin, og 27 % købte spiritus. Slik og chokolade er de mest populære varer, med over tre ud af fire grænsehandlende, der lægger disse varer i kurven.

”Faktum er, at for at grænsehandlen kan betale sig, så køber danskerne store mængder ind, hvilket fører til et højere forbrug. Cirka halvdelen af danskerne indrømmer, at deres forbrug af alkohol, sodavand og slik er større på grund af grænsehandlen,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør hos De Samvirkende Købmænd.

”Den tendens er mest udtalt blandt de unge, hvor hele 75 % af de 18-29-årige siger, at deres forbrug af de usunde varer stiger som følge af grænsehandlen og den deraf skabte lagereffekt,” understreger Jannick Nytoft.

DSK’s anbefalinger:

DSK foreslår flere tiltag for at begrænse grænsehandlen og dens negative sundhedsmæssige konsekvenser:

  • Der skal ryddes og i de danske punktafgifter – herunder chokoladeafgiften og kaffeafgiften – så danske butikker bliver mere konkurrencedygtige relativt til grænsehandlen
  • Vi skal have indført en lavere fødevaremoms i Danmark – som minimum på frugt og grønt
  • Der arbejdes for strammere EU-regler for, hvor store mængder sundhedsskadelige varer, der kan indføres på tværs af grænser. I dag må danskere tage 800 cigaretter med retur, når de har grænsehandlet. Denne grænse bør sænkes til 200
  • Der bør arbejdes for et stærkere vidensgrundlag. Det er tydeligt, at Skatteministeriet undervurderer den samlede grænsehandel og i særdeleshed har en utilstrækkelig viden om danskernes grænsehandel i Sverige. Dette bør der rådes bod på, og det kræve et større fokus på grænsehandlen – herunder også grænsehandlen i Sverige – fra Skatteministeriets side.