Egen læge kan nu visitere borgere med svær KOL til et nyt tilbud som supplement til den allerede eksisterende behandling og kontrol.

Tønder Kommune kan nu tilbyde TeleKOL, der er et nyt initiativ rettet mod borgere, der lever med svær KOL. TeleKOL er et supplement til den eksisterende behandling og kontrol, som borgere modtager enten på sygehuset eller hos deres praktiserende læge. Med dette tilbud bliver borgeren en aktiv deltager i at håndtere og identificere pludselige forværringer af deres sygdom.

Formålet med TeleKOL er at give borgeren større forståelse for deres sygdom, hvilket forhåbentlig resulterer i en forbedret livskvalitet, øget tryghed og stabilitet samt reducerede indlæggelser.

Hvis du bliver henvist til TeleKOL og er en egnet kandidat, vil du modtage en tablet og måleudstyr, som kan registrere vægt, iltniveau i blodet og puls. En erfaren sygeplejerske vil give dig grundig instruktion i brugen af udstyret.

Som deltager i TeleKOL skal du selv måle dine vitale værdier og indtaste dem på tabletten. Den ansvarlige sygeplejerske vil følge op på dine målinger på fastsatte dage i ugen. Hvis der observeres tegn på forværring, vil sygeplejersken kontakte dig, og I vil sammen drøfte næste skridt i din behandling.

Det er vigtigt at understrege, at TeleKOL ikke er en akutløsning. Hvis du oplever akut forværring af dine symptomer, skal du kontakte din praktiserende læge, vagtlægen eller ringe til 1-1-2.

Henvisninger til TeleKOL skal foretages gennem din praktiserende læge eller det sygehus, hvor du er tilknyttet.