De regionale abortsamråd nedlægges og abortgrænsen rykkes fra 12. til 18. uge. Institut for Menneskerettigheder mener det er et stort fremskridt.

Ny aftale om abort hæver grænsen for abort til uge 18 og samler de regionale abortsamråd i et centralt abortnævn. Kvinders ret til selvbestemmelse bliver samtidig styrket ved, at også 15- til 17-årige kan få foretaget abort uden samtykke fra deres forældre eller tilladelse fra et abortsamråd.

På Institut for Menneskerettigheder vækker nedlæggelsen af de regionale abortsamråd, som tager stilling til senaborter, glæde, fordi samrådene hidtil har truffet afgørelser ud fra forskellige normer. Det har gjort det svært for kvinder at forudsige deres retsstilling, når de har søgt om tilladelse til at få foretaget abort efter uge 12.

”Kvinder på tværs af Danmark stilles nu mere lige, når de søger om senabort. Når vi har at gøre med noget så vanskeligt som abort, er det vigtigt, at regler og praksis er gennemsigtige, forudsigelige og ens for alle,” siger Louise Holck, direktør på Institut for Menneskerettigheder.

Der bør blandt andet tages særligt hensyn til kvinder med kognitive funktionsnedsættelser, voldtægtsofre og mindreårige, der er gravide og ønsker senabort.

”Når de 50 år gamle regler nu revideres, er det også vores anbefaling, at der bliver draget bedre omsorg for udsatte kvinder og voldtægtsofre i lovgivningen,” siger Louise Holck.

Både abortnævn og abortankenævn bør ifølge Institut for Menneskerettigheder rette sig efter menneskeretlige principper.