Medicinalindustriens bidrag til den danske økonomi er stort. Med en omsætning på 76 mia. kroner kræver det 80.000 personer at holde medicinalindustrien kørende.

Dansk økonomi

Ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd sætter tal på medicinalindustriens bidrag til den danske økonomi, når man også medregner underleverandører og følgeerhverv.

I 2023 øgede medicinalindustrien omsætningen i resten af økonomien med knap 76 milliarder kroner.

”Medicinalindustrien er vigtig for dansk økonomi, ikke mindst fordi den skaber vækst i den resterende del af økonomien. Det gælder den normale drift, og vi vil også se det fremover i forhold til investeringerne i nye fabrikker,” siger Sofie Holme Andersen, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

36.300 personer var i beskæftigelse direkte i medicinalindustrien, mens 44.100 personer var i beskæftigelse som følge af medicinalindustrien. I alt lidt mere end 80.000 personer.

”Man snakker ofte om, at medicinalindustrien ikke er så beskæftigelsestung. Men for hver beskæftiget i selve medicinalindustrien skal der så også regnes med én beskæftiget uden for medicinalindustrien som følge af medicinalindustrien produktion. Det er større end i mange andre brancher,” siger Sofie Holme Andersen.

Analysens hovedkonklusioner

  • Medicinalindustrien øgede omsætningen i resten af økonomien med knap 76 milliarder kroner i 2023. Samtidig var 36.300 personer i beskæftigelse direkte i medicinalindustrien, mens 44.100 personer var i beskæftigelse som følge af medicinalindustrien.
  • Erhvervsservice-branchen og den øvrige industri havde den største omsætning som følge af medicinalindustrien.
  • Erhvervsservice var samtidig den branche, der havde flest beskæftigede som følge af medicinalindustrien.